Expertise

Finnius is gespecialiseerd in financieel recht. Wij assisteren u graag bij onder meer de volgende onderwerpen:

Advies

• bankenunie (SSM/SRM)
• beleggingsdienstverlening (MiFID I en MiFID II)
• beleggingsfondsen (AIFMD)
• beloningsregels en beloningsbeleid (Wbfo)
• betaaldienstverlening (PSD en PSD2)
• custody en vermogensafscheiding
• customer due diligence, antiwitwassen en -terrorismefinanciering (Wwft en Sanctiewet)
• derivaten (EMIR, ISDA, RFD)
• Europees paspoort
• governance van financiële instellingen
• groepstoezicht
• kapitaalsvereisten (CRD IV/CRR, Solvency II)
• meldingsverplichtingen aan AFM, DNB en ECB
• recovery en resolution plans (BRRD)
• reikwijdte Wft (vrijstellingen en uitzonderingen)
• toezichtrechtelijke aspecten van nieuwe financiële producten
• trustdiensten (Wtt)
• vergunningplichten (nationaal en internationaal)
• verklaringen van geen bezwaar (vvgb’s)
• voorwetenschap en marktmanipulatie
• benchmark verordening
• Credit Rating Agency verordening

Procedures en Onderzoeken

• begeleiding bij (voorgenomen) bestuurlijke boete, last onder dwangsom of andere handhavingsmaatregel
• begeleiding bij onderzoeken door de toezichthouder (AFM / DNB / ECB)
• bezwaar- en beroepsprocedures tegen besluiten van de toezichthouders
• financieel strafrecht (FIOD / Functioneel Parket)
• begeleiding bij toetsing betrouwbaarheid / geschiktheid bestuurders, commissarissen en 2e echelon
• tuchtrecht (o.a. DSI en Tuchtcommissie Banken)

Transacties

• begeleiden van uitgiftes van obligaties, aandelen, (personeels)opties en andere financiële instrumenten
• opstellen prospectus en traject goedkeuring AFM
• begeleiden bij crowdfunding en andere alternatieve financieringsstructuren
• derivatentransacties
• structureren van kapitaalinstrumenten (o.a. Additional Tier 1 en Tier 2 notes)
• opzetten fondsstructuren en daarbij behorende documentatie