2015

Finnius adviseert Euronext inzake beroepsprocedure kapitaalseisen

Lancering nieuw online hypotheekplatform bijBouwe

Publicatie Prospectus verordening

Finnius verwelkomt Tim de Wit

Bart Bierman publiceert opiniestuk in het FD over Europese Bankenunie

Lancering nieuwe bank in Nederland: bunq

Finnius in het Amsterdams Balie Bulletin

Finnius verwelkomt Bart Bierman

Consultatie wetsvoorstel ter implementatie van de verordening en richtlijn marktmisbruik

Publicatie Richtlijn Bankrekeningen

Publicatie EU regelgeving

Wetsvoorstel Implementatiewet wijziging richtlijn transparantie ingediend

Wetgevingsbrieven DNB en AFM 2015

JUNI 2012 – AMSTERDAM

Gratis telefoon bij telefoonabonnement is krediet

24 MEI 2011 – AMSTERDAM

Voorstel Wijzigingswet financiële markten 2016 gepubliceerd

Consultatie wetsvoorstel ter implementatie van de Europese Richtlijn hypothecair krediet

Reactie Finnius op consultatie Prospectusrichtlijn

Consultatie Wijzigingsbesluit financiële markten 2016 en voornemens tot aanpassing regelgeving crowdfunding

Geschiktheids- en betrouwbaarheidseisen tweede echelon en uitbreiding bankierseed

Publicatie Richtlijn hypothecair krediet

Visie DNB toezicht 2014-2018

Wetsvoorstel toezicht kredietunies

Rosemarijn Labeur awarded Client Choice Award 2015

17 FEBRUARI 2011 – AMSTERDAM

Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen (Wbfo) in werking getreden

Tweede druk verschenen van “Kredietverstrekking aan consumenten”

AFM pleit voor doorlopend toezicht op aanbieders van beleggingsobligaties

Consultatieronde Prospectusrichtlijn van start gegaan

Client Choice Award 2015 voor Rosemarijn Labeur

Astrid Schouten awarded Master thesis prize

1 JANUARI 2011 – AMSTERDAM

JANUARI 2013 – AMSTERDAM

Finnius Vooruitblik 2015

Antwoorden op Kamervragen over de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen (Wbfo)

Publicatie eindverslag Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen (Wbfo)

Astrid Schouten één van de winnaars Facultaire Scriptieprijs Leiden