2016

Finnius aanbevolen in Who’s Who Legal Banking: Regulatory 2017!

Inventarisatie: uitbreiding consumentenbepalingen Wft naar MKB-ers

Implementatie PRIIPs: vergaande bevoegdheden voor de AFM met betrekking tot (her)verzekeraars

Publicatie en inwerkingtreding implementatiewet verordening en richtlijn marktmisbruik

Consultatie wetsvoorstel beleggingsobligaties

Belangrijke wijzigingen in het financieel toezichtrecht!

Inwerkingtreding implementatiewet- en besluit Hypothekenrichtlijn

Inwerkingtreding MAD/ MAR

InnovationHub AFM en DNB

Publicaties ten aanzien van de implementatiewet verordening en richtlijn marktmisbruik

Boetes AFM beheerste beloning aan uitvaartverzekeraars vernietigd door rechter

Wijziging WTT: consultatie gestart

Hogere boetes voor overtreden regels financiële markten

Finnius update: Ontwikkelingen beleggingsfondsen

Wijzigingswet financiële markten 2016 treedt vandaag (1 april 2016) in werking

Voornemen tot verhoging vrijstellingsgrens prospectusplicht voor mkb-ondernemingen

Regels voor online financiële dienstverleners met betrekking tot beslechting van consumentengeschillen

Uitstel MiFID II

AFM past crowdfunding-investeerderstoets aan

Rapport DNB over FinTech

Finnius Vooruitblik 2016