2020

To trust or not to trust, that is the question

DNB houdt eerder opgelegde boetes tegen het licht van haar nieuwe boetemetingsbeleid

Publicatie boetetoemetingsbeleid door DNB

Finnius weer opgenomen in Band 2 van de Chambers FinTech 2021 gids

Witwasboetes van de AFM en DNB. Geen handhavingspaniek, maar zijn ze wel evenredig?

Een verkenning van de voorgenomen introductie van de figuur van de rekening met afgescheiden vermogen voor betaalinstellingen en egi’s

Finnius feliciteert Bitonic B.V.

Finnius feliciteert Bitvavo

Consultatie Wijzigingswet financiële markten 2022 – eindelijk: een afgescheiden vermogen voor cliëntgelden     

Een spannende tijd voor aanbieders van cryptodiensten

AFM publishes its Trend Monitor 2021

Krediet in onzekere tijden

AFM benadrukt haar toezichtsbevoegdheid inzake de Wwft en Sanctiewet ten aanzien van fondsbeheerders en beleggingsondernemingen uit derde landen

Consultatie herziening AIFM Richtlijn

Vrijgestelde beheerders en duurzaamheidsregels

Digitaal onderzoek door de AFM – hoe gaat dat in zijn werk, mag dat zomaar en hoe adequaat is de rechtsbescherming?

Uitbreiding lijst hoog-risicolanden: consequenties voor het Wwft-cliëntenonderzoek

ESMA Richtsnoeren voor liquiditeitsstresstests treden in werking

Highlights uit ESMA’s feedback op de AIFMD

Finnius feliciteert Quadrum

Het Nederlandse FinTech-actieplan: nieuwe wetswijzigingen op komst?

Nieuwe kapitaal- en governance-eisen: Consultatie Implementatiewet IFD/IFR

Nederlandse National Risk Assessment Witwassen 2019 gepubliceerd

Zomer 2020: 8x Bijlezen voor asset managers

Overdrijft u niet een beetje?

De toegang van financiële instellingen tot het UBO-register: een gemiste kans?

Inwerkingtreding Vijfde Anti-Witwasrichtlijn (AMLD5) op 21 mei 2020

Vacature: Advocaat Medewerker Financieel Toezichtrecht

Stable coins zoals Libra en het antwoord van centrale banken: digitaal centrale bankgeld

Maximale kredietvergoeding op korte termijn tijdelijk omlaag

Europese Commissie presenteert hervormingsplannen – AML-verordening en Europese AML-toezichthouder op komst?

Wetgevingswens AFM: wettelijke regulering van private lease

Schikking met de AFM 

AFM publiceert rapport over duurzame obligaties in Nederland

Coronavirus: regulatory measures for Dutch banks (update 20 April 2020)

New remuneration rules under IFD/IFR and the impact for Dutch investment firms

Eerste Kamer stemt in met Implementatiewet AMLD5

Finnius weer opgenomen in Tier 2 van de Legal 500 Europe gids

Terugkoppeling AFM Wwft-onderzoeken – naleving moet beter en aandacht mag niet verslappen

DNB publiceert finale Good Practice voor banken inzake klimaatrisico’s

Van uitstel komt (toch geen) afstel

Bedrijfscontinuïteit in tijden van crisis

Coronavirus (COVID-19): Maatregelen Finnius

Finnius is opnieuw opgenomen in Band 2 van Chambers Europe!

Onderzoek naar verlaging maximale kredietvergoeding

Stop de gedwongen misleiding

Anti-witwassen en vinkentouw

Hoe relevant en effectief zijn we eigenlijk?

Climate risks requirements for banks: protecting the earth or the financial system?

Bart Bierman heeft de Lexology’s Client Choice Awards 2020 gewonnen in de categorie Netherlands: Banking

Boeit het financieel toezichtsrecht nog?

Vooruitblik 2020

Finnius opnieuw aanbevolen in Chambers FinTech 2020