2023

Eén jaar procederen tegen toezichthouders als DNB en de AFM, wat levert dat eigenlijk op?

Gelijke beloning in de financiële sector

Finnius weer opgenomen in Band 2 van de Chambers FinTech 2024 gids

MiCA is in aantocht: actie vereist voor (bestaande) cryptoactivadienstverleners

DNB consulteert Wwft Q&As en Good Practices

Retail Investment Strategy, een investering in een betere beleggingsmarkt?

De AFM Leidraad duurzaamheidsclaims is nu finaal!

De strijd der titanen: anti-witwasregelgeving versus privacy (stand van zaken)

Anatomy of a banking crisis – Lessons for supervision

ESMA en EBA publiceren eerste concepten technische reguleringsnormen onder MiCA

Zomerse updates op ESG gebied!

Veranderingen voor kredietservicers en kredietkopers

Nieuwe NVB-standaarden voor risicogebaseerd witwasonderzoek; ook relevant voor andere Wwft-instellingen?

Beleggingsondernemingen en beheerders opgelet: DNB doet ook nog mee

Greenwashing & duurzaamheidsclaims: Wat mag je (nog) zeggen?

Definitieve versies MiCA verordening & Wire transfer verordening 2 gepubliceerd

Nieuwe EBA Richtsnoeren over ‘de-risking’; de pendule zwaait (voorzichtig) weer

De ESMA-opinie over multilaterale systemen: what’s all the fuss about?

Update BNPL en SECCI Compromis herziene richtlijn consumentenkrediet (CCD)

De herziene Beleidsregel Geschiktheid: een vernieuwde blik op een geschikte toekomst

Webinar handhaving, duurzaaamheid en digitalisering in het financieel recht

EBA Richtsnoeren voor het accepteren van cliënten op afstand

Finnius feliciteert Midaspay Europe

Finnius handhaaft positie in Tier 2 van de Legal 500 Europe gids

Wees voorbereid op de aankomende Wet kwaliteit incassodienstverlening

Voor investeerders in beleggingsondernemingen ligt kwalificatie beleggingsholding op de loer

Finnius handhaaft positie in Band 2 van Chambers Europe!

Bestuurders, commissarissen en aandeelhouders opgelet: belangrijke aandachtspunten bij antecedenten

Pleidooi voor Proportionaliteit

De prioriteiten van de AFM in 2023

Vergezichten zonder voorspellingen

Finnius Vooruitblik 2023

De rekening met afgescheiden vermogen: een dooie mus of een must-have?