AFM Agenda 2019

AFM Agenda 2019

Gisteren publiceerde de AFM haar Agenda 2019. Hierin geeft de AFM aan wat haar speerpunten zijn voor 2019 en hoe zij haar toezicht concreet gaat vormgeven. De AFM identificeert 7 speerpunten die relevant zijn voor financiële ondernemingen:

1. Toezicht op nieuwe partijen en markten door Brexit;
2. Voorkomen van onverantwoord gebruik van technologie en data;
3. Aanpak van niet-passende financiële producten;
4. Aandacht voor duurzaamheid in de financiële sector;
5. Aanpak van marktrisico’s in de kapitaalmarkten;
6. Duurzame verbetering van de kwaliteit van accountantscontroles;
7. Tegengaan van witwassen en andere financieel-economische criminaliteit.

Per speerpunt identificeert de AFM een aantal concrete toezichtactiviteiten. We raden financiële ondernemingen aan deze te raadplegen, omdat het een goed beeld geeft van de wijze waarop de AFM het komende jaar haar aandacht vestigt.