AFM benadrukt haar toezichtsbevoegdheid inzake de Wwft en Sanctiewet ten aanzien van fondsbeheerders en beleggingsondernemingen uit derde landen

AFM benadrukt haar toezichtsbevoegdheid inzake de Wwft en Sanctiewet ten aanzien van fondsbeheerders en beleggingsondernemingen uit derde landen

Vorige week heeft de AFM een update van haar ‘Leidraad Wwft en Sanctiewet’ (toelichting op de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Sanctiewet 1977) gepubliceerd. In de update benadrukt de AFM dat zij ook bevoegd is om toezicht te houden op de naleving van de Wwft en de Sanctiewet door fondsbeheerders en beleggingsondernemingen uit niet-EU derde landen die op grensoverschrijdende basis diensten verlenen in Nederland. Het is niet nieuw dat beleggingsondernemingen uit derde landen die een beroep doen op artikel 10 van de Vrijstellingsregeling Wft, teneinde diensten te verlenen aan professionele beleggers in Nederland, nog steeds onderworpen zijn aan de Wwft en Sanctiewet. Hetzelfde geldt voor fondsbeheerders uit derde landen die gebruikmaken van het Nederlandse National Private Placement Regime (NPPR/artikel 42 AIFMD-regime) om beleggingsfondsen aan te bieden aan gekwalificeerde beleggers in Nederland. Het is echter voor het eerst dat de AFM hier specifiek de aandacht op vestigt.