AFM onderzoek naar duurzaamheidsinformatie in fondsprospectussen

AFM onderzoek naar duurzaamheidsinformatie in fondsprospectussen

Op 10 maart 2021 treedt Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR, link) in werking. Dit betekent dat fondsbeheerders (van abi’s, EuVECA’s, EuSEF’s, ELTIF’s en icbe’s), onder meer, hun prospectus moeten aanpassen en daarin duurzaamheidsinformatie moeten opnemen.

Op 29 januari 2021 kondigde de AFM aan (link) dat fondsbeheerders spoedig een verzoek krijgen om de gewijzigde prospectussen in te dienen bij de AFM en aan te geven waar de duurzaamheidsinformatie is verwerkt.

De SFDR is voor iedere fondsbeheerder relevant en geldt voor zowel ‘duurzame’ als ‘niet-duurzame’ fondsen. Voor elk fonds dient er in ieder geval informatie in het prospectus te staan over de manier waarop er rekening wordt gehouden met duurzaamheidsrisico’s. Voor ‘duurzame’ fondsen gelden additionele informatieverplichtingen.

Beheerders dienen deze informatie uiterlijk 10 maart 2021 bij de AFM aan te leveren. Het onderzoek wordt uitgevoerd onder alle Nederlandse fondsbeheerders (met uitzondering van kleine beheerders die vallen onder het registratieregime). De AFM geeft aan dat er geen voorafgaande goedkeuring van de AFM vereist is voor de prospectuswijzigingen die uit hoofde van de SFDR worden gemaakt. Het is op basis van deze aankondiging niet duidelijk hoe de AFM zal omgaan met ‘gesloten’ fondsen (namelijk fondsen waarin geen toetreding meer mogelijk is, zoals closed-end fondsen of reeds gesloten open-end fondsen).

Wij raden fondsbeheerders aan zo spoedig mogelijk de relevante wijzigingen door te voeren in het prospectus. Daar gaan fundamentele keuzes mee gepaard waar een fondsbeheerder niet te lang mee moet wachten.

Voor meer informatie over de SFDR en wat dit betekent voor uw organisatie kunt u altijd contact opnemen met onze specialisten.