AFM past crowdfunding-investeerderstoets aan

AFM past crowdfunding-investeerderstoets aan

Naar aanleiding van een bijeenkomst met de vertegenwoordigers van crowdfundingplatforms heeft de AFM besloten om het voorschrift ten aanzien van de crowdfunding-investeerderstoets op 3 onderdelen aan te passen:
 
·         Een eerste investeerderstoets hoeft pas te worden afgenomen bij een investeringsbedrag boven € 500. Voorheen gold dit voorschrift voor iedere investering.
·         Bij het tweede toetsmoment – op het moment dat het totaal geïnvesteerde bedrag hoger is dan € 5000 – mag worden volstaan met het stellen van vermogensvragen en het wijzen op de risico’s bij het beleggen in crowdfunding. Voorheen ging het voorschrift uit van een volledige nieuwe toets.
·         Bij elke volgende investering van € 5000 geldt eveneens de bovenstaande beperkte toets.
 
Achtergrond van deze aanpassingen is dat het herhaalde karakter van de investeerderstoets op voorhand als belemmerend wordt ervaren door de crowdfundingplatforms.