Beloningsregels: consultatie wetsvoorstel nadere beloningsmaatregelen financiële sector

Beloningsregels: consultatie wetsvoorstel nadere beloningsmaatregelen financiële sector

Op vrijdag 5 juli 2019 publiceerde het Ministerie van Financiën het voorstel voor de Wet nadere beloningsmaatregelen ter consultatie. Marktpartijen kunnen tot 30 augustus 2019 reageren op dit wetsvoorstel. De consultatie van het wetsvoorstel volgt op de Agenda financiële sector van december 2018. Hierin kondigde de Minister van Financiën al nieuwe beloningsmaatregelen aan.

Belangrijke voorgestelde wijzigingen zijn:

  1. De introductie van een retentieperiode van vijf jaar voor aandelen en vergelijkbare financiële instrumenten die onderdeel zijn van de vaste beloning.
  2. Aanscherping van de uitzondering op de 20% bonus cap voor niet-CAO werknemers. De voorgestelde aanscherping maakt expliciet dat deze uitzondering alleen in uitzonderlijke gevallen gebruikt kan worden en in ieder geval niet mogelijk is voor degenen die (i) interne controlefuncties verrichten of (ii) zich rechtstreeks bezighouden met het verlenen van financiële diensten aan consumenten.
  3. De introductie van een verplichting om in het beloningsbeleid te beschrijven op welke wijze de onderneming zich rekenschap geeft van de verhouding van de beloningen van bestuurders, commissarissen en medewerkers van de onderneming tot haar maatschappelijke functie en de wijze van totstandkoming van deze verhouding.
  4. Verlenging van de goedkeuringstermijn van de toezichthouder voor retentiebonussen hoger dan 20% van het vaste salaris van zes naar negen weken.