Boetes AFM beheerste beloning aan uitvaartverzekeraars vernietigd door rechter

Boetes AFM beheerste beloning aan uitvaartverzekeraars vernietigd door rechter

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft op 3 mei 2016 de boetes die de Autoriteit Financiële Markten (AFM) oplegde aan drie grote uitvaartverzekeraars vernietigd (ECLI:NL:CBB:2016:95, ECLI:NL:CBB:2016:96 en ECLI:NL:CBB:2016:97). Ieder van de verzekeraars kreeg een boete ter hoogte van 250.000 euro, omdat zij volgens de AFM geen beheerst beloningsbeleid voerden in 2011. Met ingang van 1 januari 2011 is de verplichting een beheerst beloningsbeleid te voeren geïntroduceerd. Het CBb oordeelde dat de AFM niet over heel 2011 de boetes mocht opleggen, maar dat zij de uitvaartverzekeraars voldoende tijd had moeten gunnen om hun bestaande arbeidsvoorwaarden aan te passen aan de nieuwe verplichting, hetgeen tijd vergt. Nu de AFM de verzekeraars geen reële mogelijkheid heeft geboden om aan de opgelegde verplichting te voldoen kon zij de boetes niet opleggen. Het CBb schrapt daarom de boetes.

Met de uitspraak van het CBb is de procedure beëindigd. Finnius advocaten heeft twee van de uitvaartverzekeraars bijgestaan.