Brexit – aanmelden overgangsregime

Brexit – aanmelden overgangsregime

Op 29 maart is Brexit een feit. Op dit moment is er nog geen definitieve overeenkomst tussen het VK en de EU. Indien er sprake is van een no-deal scenario, zal dit impact hebben op de mogelijkheden tot het verlenen van financiële diensten in het VK. Vooruitlopend op een no-deal Brexit heeft het VK voor ieder type financiële dienstverlening wetsvoorstellen gepubliceerd die voorzien in de situatie na de Brexit. Daarin is in beginsel voorzien in een overgangsregime (een zogenoemd temporary permissions regime) voor financiële ondernemingen die voorafgaand aan Brexit op basis van een Europees paspoort activiteiten verrichten in het VK. Zij kunnen dit binnen het temporary permissions regime tot een maximum van drie jaar blijven doen onder dezelfde voorwaarden als pre-Brexit, mits ze daartoe een notificatie versturen aan de Financial Conduct Authority (FCA) (voor banken en verzekeraars de Prudential Regulation Authority (PRA), maar notificatie verloopt eveneens via de systemen van de FCA). Op 7 januari heeft de FCA het temporary permissions regime opengesteld voor financiële ondernemingen die gebruik willen maken van het overgangsregime na Brexit. Het is zeer belangrijk dat financiële ondernemingen dit tijdig doen, omdat zij anders hun mogelijkheid verliezen om grensoverschrijdend diensten aan te bieden in het VK onder de huidige voorwaarden. Financiële ondernemingen hebben tot en met 28 maart om zich via de website van de FCA aan te melden voor het temporary persmissions regime.