Brexit – Tijdelijke vrijstelling in Nederland voor beleggingsondernemingen uit VK

Brexit – Tijdelijke vrijstelling in Nederland voor beleggingsondernemingen uit VK

In aanloop naar de Brexit heeft het Ministerie van Financiën op 4 februari 2019 een tijdelijke vrijstelling voor beleggingsondernemingen uit het Verenigd Koninkrijk aangekondigd. Het gaat om beleggingsondernemingen die beleggingsdiensten verlenen aan professionele beleggers en in aanmerking komende tegenpartijen en beleggingsondernemingen die handelen voor eigen rekening.

Bij gebrek aan een vrijstelling zouden beleggingsondernemingen uit het VK niet langer hun Europees paspoort kunnen gebruiken om beleggingsdiensten te verlenen of beleggingsactiviteiten te verrichten, als het VK op 29 maart 2019 de EU zonder vertrekakkoord verlaat. Vanaf die datum hebben beleggingsondernemingen uit het VK in beginsel een MiFID II vergunning nodig om deze activiteiten te kunnen voortzetten in Nederland. Volgens het Ministerie van Financiën zou het ontbreken van zo’n vergunning leiden tot onzekerheid met betrekking tot financiële diensten verleend aan professionele beleggers en in aanmerking komende tegenpartijen. Dit heeft zowel negatieve gevolgen voor beleggingsondernemingen uit het VK als Nederlandse professionele beleggers.

Om deze negatieve gevolgen te voorkomen heeft het Ministerie van Financiën de Vrijstellingsregeling Wft tijdelijk aangepast. Hierdoor worden beleggingsondernemingen uit het VK die beleggingsdiensten verlenen aan of beleggingsactiviteiten verrichten met professionele beleggers en in aanmerking komende tegenpartijen tijdelijk uitgezonderd van de plicht om een MiFID II vergunning te hebben. Hierdoor kunnen zij na de Brexit doorgaan met het verlenen van beleggingsdiensten en verrichten van beleggingsactiviteiten. Daarnaast is het merendeel van het Nederlandse prudentiële en gedragstoezicht niet van toepassing op deze ondernemingen, mits zij onder toezicht staan van de FCA. Daarnaast moeten ondernemingen die voornemens zijn om dit te doen dit melden bij de AFM. Het is van belang om op te merken dat deze vrijstelling niet geldt voor beleggingsondernemingen die een multilaterale handelsfaciliteit exploiteren en niet voor beleggingsondernemingen die beleggingsdiensten verlenen aan retail beleggers en opt up professionele beleggers. Deze beleggingsondernemingen zullen nog steeds een MiFID II vergunning nodig hebben als het VK de EU zonder akkoord verlaat.

De aanpassing wordt alleen van kracht als het VK de EU zonder akkoord verlaat en zal in principe duren tot 1 januari 2021. Deze maatregel van het Ministerie van Financiën garandeert de continuïteit van financiële dienstverlening door beleggingsondernemingen uit het VK aan Nederlandse professionele beleggers en in aanmerking komende tegenpartijen.