Nieuws

Drie key takeaways uit CRD VI en CRR III

De AFM herziet haar Leidraad Wwft en Sanctiewet

What’s in the (green) name?

Finale Wwft Q&As en Good Practices van DNB gepubliceerd

Gevolgen EU AML-pakket voor Wet Plan van Aanpak Witwassen

Finnius stijgt naar Tier 1 positie van de Legal 500 Europe gids

Finnius handhaaft positie in Band 2 van Chambers Europe!

Finnius verwelkomt Daniëlle van de Vijver

Diverse wijzigingen toezichtregels voor aanbieders, adviseurs en bemiddelaars per 1 juli 2024

Voorlopig akkoord over AMLD6 en AMLR

Finnius weer opgenomen in Band 2 van de Chambers FinTech 2024 gids

DNB consulteert Wwft Q&As en Good Practices

De AFM Leidraad duurzaamheidsclaims is nu finaal!

ESMA en EBA publiceren eerste concepten technische reguleringsnormen onder MiCA

Zomerse updates op ESG gebied!

Nieuwe NVB-standaarden voor risicogebaseerd witwasonderzoek; ook relevant voor andere Wwft-instellingen?

Greenwashing & duurzaamheidsclaims: Wat mag je (nog) zeggen?

Definitieve versies MiCA verordening & Wire transfer verordening 2 gepubliceerd

Update BNPL en SECCI Compromis herziene richtlijn consumentenkrediet (CCD)

Webinar handhaving, duurzaaamheid en digitalisering in het financieel recht

EBA Richtsnoeren voor het accepteren van cliënten op afstand

Finnius handhaaft positie in Tier 2 van de Legal 500 Europe gids

Finnius handhaaft positie in Band 2 van Chambers Europe!

De prioriteiten van de AFM in 2023

Interview Guido Roth en Laurens Hillen voor Leaders in Finance

Per 1 januari 2023 eindelijk de SFDR Gedelegeerde Verordening: en nu?

Finnius weer opgenomen in Band 2 van de Chambers FinTech 2023 gids

UBO-register (tijdelijk) niet meer toegankelijk voor het publiek

Rapportageplicht AIFM-beheerders uit derde landen per Q1 2023

Beperkte ruimte voor gezamenlijk transactiemonitoring (wetsvoorstel plan van aanpak witwassen)

Belangrijke uitspraak van het CBb in de zaak bunq/DNB

Registratie UBO-register voor trusts en FGRs mogelijk per 1 november 2022

DNB wijst op vvgb-plicht bij een gekwalificeerde deelneming in beleggingsonderneming en beheerder van icbe’s

DNB onderzoekt EGIs en PSPs; drie tips uit de praktijk

Introductie kwaliteitsrekening voor financiële sector

Update: Wet nadere beloningsregels treedt per 1 januari 2023 in werking

EBA publiceert definitieve richtsnoeren over de rol en verantwoordelijkheden van de compliance officer op het gebied van AML/CFT

Consultatie Wijzigingswet financiële markten 2024

Geen escapes meer voor >20% bonus sales medewerkers en ander ‘beloningsleed’

Finnius verwelkomt Rens Budde

Definitief Implementatiebesluit UBO-register trust en FGR – 150 personen grens voor vergunninghoudende FGR’s – UPDATE

Finnius handhaaft positie in Tier 2 van de Legal 500 Europe gids

DNB announces investigations into compliance with sanctions regulations

Kwartaalupdate: ontwikkelingen voor kredietaanbieders

Finnius handhaaft positie in Band 2 van Chambers Europe 2022

New sanctions against Russia – regulatory expectations

Veel nieuwe marketing regels fondsbeheerders van kracht

Finnius congratulates BlackFin Capital Partners

Finnius weer opgenomen in Band 2 van de Chambers FinTech 2022 gids

At last, the Dutch implementation of IFD has been finalised!

Wetsvoorstel UBO-register voor trusts en FGRs – UPDATE

Pre-marketing regels nu ook in Nederland in werking getreden

Finnius reactie op consultatie EBA m.b.t. concept richtsnoeren over beperkt netwerk-uitzondering onder PSD2

Finnius verwelkomt – Marieke Spee

Consultatie concept richtsnoeren EBA ‘beperkt netwerk’ uitzondering voor betaaldienstverleners en elektronisch geldinstellingen (tot 15 oktober 2021)

De zomer voorbij: Bijlezen en actiepunten voor asset managers

AFM – Beheersing uitbestedingsrisico’s in asset management sector moet beter

‘Beating financial crime’ – Europese Commissie presenteert omvangrijk pakket met AML/CFT wetgeving

Actie vereist kredietverstrekkers met betrekking tot EBA richtsnoeren inzake de initiëring en monitoring van leningen

Consultatie Implementatiebesluit registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies – 3% drempel UBO-begrip

Wetsvoorstel UBO-register voor trust en FGRs – impact voor fondsen

AFM Sectorbrief voor AIFM light beheerders

Finnius handhaaft positie in Tier 2 van de Legal 500 Europe gids

Finnius handhaaft positie in Band 2 van Chambers Europe!

New approval requirement for bank financial holdings

EBA publiceert definitieve herziene richtsnoeren betreffende risicofactoren voor witwassen en terrorismefinanciering

Belangrijke ontwikkelingen voor kredietaanbieders

AFM onderzoek naar duurzaamheidsinformatie in fondsprospectussen

ESA’s vragen de Europese Commissie om input over onduidelijkheden SFDR

Finnius Presenteert

DNB houdt eerder opgelegde boetes tegen het licht van haar nieuwe boetemetingsbeleid

Publicatie boetetoemetingsbeleid door DNB

Finnius weer opgenomen in Band 2 van de Chambers FinTech 2021 gids

Consultatie Wijzigingswet financiële markten 2022 – eindelijk: een afgescheiden vermogen voor cliëntgelden     

AFM publishes its Trend Monitor 2021

AFM benadrukt haar toezichtsbevoegdheid inzake de Wwft en Sanctiewet ten aanzien van fondsbeheerders en beleggingsondernemingen uit derde landen

Consultatie herziening AIFM Richtlijn

Digitaal onderzoek door de AFM – hoe gaat dat in zijn werk, mag dat zomaar en hoe adequaat is de rechtsbescherming?

ESMA Richtsnoeren voor liquiditeitsstresstests treden in werking

Highlights uit ESMA’s feedback op de AIFMD

Het Nederlandse FinTech-actieplan: nieuwe wetswijzigingen op komst?

Nieuwe kapitaal- en governance-eisen: Consultatie Implementatiewet IFD/IFR

Nederlandse National Risk Assessment Witwassen 2019 gepubliceerd

Inwerkingtreding Vijfde Anti-Witwasrichtlijn (AMLD5) op 21 mei 2020

Vacature: Advocaat Medewerker Financieel Toezichtrecht

Maximale kredietvergoeding op korte termijn tijdelijk omlaag

Europese Commissie presenteert hervormingsplannen – AML-verordening en Europese AML-toezichthouder op komst?

Schikking met de AFM 

AFM publiceert rapport over duurzame obligaties in Nederland

Coronavirus: regulatory measures for Dutch banks (update 20 April 2020)

Eerste Kamer stemt in met Implementatiewet AMLD5

Finnius weer opgenomen in Tier 2 van de Legal 500 Europe gids

Terugkoppeling AFM Wwft-onderzoeken – naleving moet beter en aandacht mag niet verslappen

DNB publiceert finale Good Practice voor banken inzake klimaatrisico’s

Coronavirus (COVID-19): Maatregelen Finnius

Finnius is opnieuw opgenomen in Band 2 van Chambers Europe!

Onderzoek naar verlaging maximale kredietvergoeding

Anti-witwassen en vinkentouw

Bart Bierman heeft de Lexology’s Client Choice Awards 2020 gewonnen in de categorie Netherlands: Banking

Vooruitblik 2020

Finnius opnieuw aanbevolen in Chambers FinTech 2020

Consultatie Wet plan van aanpak witwassen

DNB consulteert haar Good Practices over klimaatrisico bij risk management van banken

Wijziging rapportage aan DNB voor fondsbeheerders

Vijf aandachtspunten van de AFM voor fondsbeheerders

Finnius schrijft voor International Comparitive Legal Guides

Beloningsregels: consultatie wetsvoorstel nadere beloningsmaatregelen financiële sector

Wetsvoorstel Implementatiewet AMLD5

Regels voor vergoeding voor wijziging debetrentevoet (hypothecair krediet)

Duurzaamheidsadvies EIOPA aan Europese Commissie

Duurzaamheidsadviezen ESMA aan Europese Commissie

EuVECA en EuSEF: gedelegeerde verordeningen over belangenconflicten

Finnius stijgt in de Legal 500 Europe 2019!

Meer externe betrokkenheid bij bestuurderstoetsingen door DNB en de AFM, maar aan de wens van het parlement wordt voorbij gegaan

Wetgevingsbrieven AFM en DNB gepubliceerd

Wetsvoorstel UBO-register ingediend

Finnius bijdrage aan de ‘Global Legal Insights to: Banking Regulation 2019’

Voer impactanalyse uit in verband met wijzigingen Nationaal Regime per 1 april 2019

Finnius opnieuw aanbevolen in Chambers Europe!

Inwerkingtreding PSD2

Brexit – Tijdelijke vrijstelling in Nederland voor beleggingsondernemingen uit VK

AFM Agenda 2019

Brexit – aanmelden overgangsregime

Consultatie Implementatiewet AMLD5

Finnius nieuwsbrief: Wet herstel en afwikkeling verzekeraars

Finnius aanbevolen in Chambers FinTech 2019

Trustkantoren: aanpassing vrijstelling

Finnius verwelkomt Guido Roth

Inwerkingtreding IDD

Minister van Financiën roept op tot verder centraal stellen klantbelang bij consumptief krediet

Consultatie wetsvoorstel en ontwerpbesluit implementatie nieuwe prospectusverordening

Nieuw prudentieel raamwerk voor beleggingsondernemingen

Finnius verwelkomt Eleonore Sijmons

Inwerkingtreding Vierde Anti-Witwasrichtlijn

Evaluatie Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen

Maatschappelijke consultatie beloningsmaatregelen financiële sector

Opvolging motie-Aukje de Vries over onafhankelijker inrichten bezwaarprocedure bij geschiktheidstoets AFM en DNB

AFM heeft ernstige twijfels of beheerders van beleggingsinstellingen in crypto’s kunnen voldoen aan vergunningeisen

Wijziging op komst Vierde Anti-Witwasrichtlijn – UPDATE

Finnius wederom aanbevolen in de Legal 500

Finnius schrijft voor Global Legal Insights

InnovationHub: Publicaties van de AFM over SAV en robo-advice

Wetsvoorstel Wtt 2018

Finnius wederom aanbevolen in Chambers Europe 2018

Finnius update: Consumptief krediet

AFM toezichtprioriteiten 2018

NVB Gedragscode Kleinzakelijke Financiering

Finnius Vooruitblik 2018

Implementatie PSD2 uitgesteld

Wijziging EuVECA en EuSEF

Wetsvoorstel implementatie richtlijn verzekeringsdistributie naar de Tweede Kamer

Verhoging vrijstellingsgrens prospectusplicht Wft

Wetsvoorstel transparant toezicht financiële markten naar de Tweede Kamer

AIFMD Vergunning voor Sentinel Real Estate

Vergunningplicht voor handelsplatformen met betaaldiensten

Consultatie conceptregeling verhoging vrijstellingsgrens prospectusplicht Wft

Finnius schrijft voor Global Legal Insights

Finnius ook aanbevolen in Legal 500 2017

Finnius aanbevolen in Chambers Europe 2017

Finnius verwelkomt Annabel Loeters

AFM toezichtprioriteiten 2017

Rosemarijn Labeur aanbevolen door Chambers

Finnius Vooruitblik 2017

Finnius aanbevolen in Who’s Who Legal Banking: Regulatory 2017!

Inventarisatie: uitbreiding consumentenbepalingen Wft naar MKB-ers

Implementatie PRIIPs: vergaande bevoegdheden voor de AFM met betrekking tot (her)verzekeraars

Publicatie en inwerkingtreding implementatiewet verordening en richtlijn marktmisbruik

Consultatie wetsvoorstel beleggingsobligaties

Belangrijke wijzigingen in het financieel toezichtrecht!

Inwerkingtreding implementatiewet- en besluit Hypothekenrichtlijn

Inwerkingtreding MAD/ MAR

InnovationHub AFM en DNB

Publicaties ten aanzien van de implementatiewet verordening en richtlijn marktmisbruik

Boetes AFM beheerste beloning aan uitvaartverzekeraars vernietigd door rechter

Wijziging WTT: consultatie gestart

Hogere boetes voor overtreden regels financiële markten

Finnius update: Ontwikkelingen beleggingsfondsen

Wijzigingswet financiële markten 2016 treedt vandaag (1 april 2016) in werking

Voornemen tot verhoging vrijstellingsgrens prospectusplicht voor mkb-ondernemingen

Regels voor online financiële dienstverleners met betrekking tot beslechting van consumentengeschillen

Uitstel MiFID II

AFM past crowdfunding-investeerderstoets aan

Rapport DNB over FinTech

Finnius Vooruitblik 2016

Finnius adviseert Euronext inzake beroepsprocedure kapitaalseisen

Lancering nieuw online hypotheekplatform bijBouwe

Publicatie Prospectus verordening

Finnius verwelkomt Tim de Wit

Bart Bierman publiceert opiniestuk in het FD over Europese Bankenunie

Lancering nieuwe bank in Nederland: bunq

Finnius in het Amsterdams Balie Bulletin

Finnius verwelkomt Bart Bierman

Consultatie wetsvoorstel ter implementatie van de verordening en richtlijn marktmisbruik

Publicatie Richtlijn Bankrekeningen

Publicatie EU regelgeving

Wetsvoorstel Implementatiewet wijziging richtlijn transparantie ingediend

Wetgevingsbrieven DNB en AFM 2015

JUNI 2012 – AMSTERDAM

Gratis telefoon bij telefoonabonnement is krediet

24 MEI 2011 – AMSTERDAM

Voorstel Wijzigingswet financiële markten 2016 gepubliceerd

Consultatie wetsvoorstel ter implementatie van de Europese Richtlijn hypothecair krediet

Reactie Finnius op consultatie Prospectusrichtlijn

Consultatie Wijzigingsbesluit financiële markten 2016 en voornemens tot aanpassing regelgeving crowdfunding

Geschiktheids- en betrouwbaarheidseisen tweede echelon en uitbreiding bankierseed

Publicatie Richtlijn hypothecair krediet

Visie DNB toezicht 2014-2018

Wetsvoorstel toezicht kredietunies

Rosemarijn Labeur awarded Client Choice Award 2015

17 FEBRUARI 2011 – AMSTERDAM

Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen (Wbfo) in werking getreden

Tweede druk verschenen van “Kredietverstrekking aan consumenten”

AFM pleit voor doorlopend toezicht op aanbieders van beleggingsobligaties

Consultatieronde Prospectusrichtlijn van start gegaan

Client Choice Award 2015 voor Rosemarijn Labeur

Astrid Schouten awarded Master thesis prize

1 JANUARI 2011 – AMSTERDAM

JANUARI 2013 – AMSTERDAM

Finnius Vooruitblik 2015

Antwoorden op Kamervragen over de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen (Wbfo)

Publicatie eindverslag Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen (Wbfo)

Astrid Schouten één van de winnaars Facultaire Scriptieprijs Leiden

Publicatie van PRIIP’s verordening

Ontwikkelingen Crowdfunding

Start European Banking Supervision

Start van Europees bankentoezicht

Finnius verwelkomt Rosemarijn Labeur en Pien Kerckhaert

Interpretatie AFM voorinschrijving op effecten

Consultatie Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen

Consultatie crowdfunding Europese Commissie

Nieuwe vakbekwaamheidseisen per 1 januari 2014

De Wijzigingswet financiële markten 2014 en het besluit

DECEMBER 2012

JULY 2012

9 NOVEMBER 2011 – AMSTERDAM

29 SEPTEMBER 2011 – AMSTERDAM

13 SEPTEMBER 2011 – AMSTERDAM