Consultatie conceptregeling verhoging vrijstellingsgrens prospectusplicht Wft

Consultatie conceptregeling verhoging vrijstellingsgrens prospectusplicht Wft

Vandaag is de conceptregeling verhoging vrijstellingsgrens prospectusplicht Wft ter consultatie aan de markt voorgelegd. De conceptregeling wijzigt de vrijstellingsgrens van de prospectusplicht in de Vrijstellingsregeling van EUR 2,5 miljoen naar EUR 5 miljoen. Indien een aanbieder van effecten gebruik wil maken van de EUR 5 miljoen vrijstelling dan dient hij daar van tevoren melding van te doen bij de AFM. Deze melding moet zijn voorzien van informatie zoals de maximale omvang van de aanbieding in euro’s, de aanbiedingsperiode, de categorie van de effecten die worden aangeboden, etc.

Aan de informatieverstrekking aan beleggers onder de vrijstelling van de prospectusplicht stelt de conceptregeling ook eisen. In de conceptregeling is een ‘Informatiedocument voor aanbiedingen van effecten’ opgenomen in Bijlage A. Deze bijlage bevat minimuminformatievereisten voor beleggers en is gebaseerd op de eisen die de Wet oneerlijke handelspraktijken aan informatievereisten stelt.

De conceptregeling ligt tot 12 juli 2017 ter consultatie voor aan de markt. Het is nog niet duidelijk wanneer de regeling in werking zal treden.