Consultatie herziening AIFM Richtlijn

Consultatie herziening AIFM Richtlijn

Wat?
Op 22 oktober heeft de Europese Commissie een consultatie gelanceerd met betrekking tot de herziening van de AIFM Richtlijn. Aan de hand van concrete vragen kunnen belanghebbenden hun visie geven op de wijze waarop de AIFM Richtlijn functioneert in de praktijk, zoals ten aanzien van het Europees paspoort systeem. Deze input wordt door de Commissie meegenomen bij de voorgenomen aanstaande herziening van de AIFM Richtlijn. Het doel van de Commissie is om in Q3 2021 een voorstel tot wijziging van de AIFM Richtlijn te publiceren.


Wie?

De consultatie is met name relevant voor (beheerders van) alternatieve beleggingsinstellingen (AIFMs en AIFs), maar ook voor bewaarders, beleggers, brancheverenigingen en overige belanghebbenden.


Wanneer?

Er kan tot 29 januari 2021 worden gereageerd op de consultatie.