Consultatie Implementatiewet AMLD5

Consultatie Implementatiewet AMLD5

Op 11 december 2018 is de consultatie van de Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn verschenen. Het conceptwetsvoorstel implementeert een groot deel van de bepalingen die zijn opgenomen in Richtlijn 2018/843 (AMLD5) in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Zo regelt het conceptwetsvoorstel onder meer:

  • een ruimere reikwijdte van de Wwft waardoor nieuwe dienstverleners onder de Wwft vallen;
  • een verruiming van het cliëntenonderzoek (CDD) ten aanzien van prepaid betaalmiddelen (e-money);
  • een verscherpt CDD ten aanzien van derde landen met hoog risico op witwassen of financieren van terrorisme;
  • de introductie van een lijst met prominente politieke functies;
  • een betere informatie-uitwisseling tussen de bevoegde toezichthouders.

Het conceptwetsvoorstel introduceert een ‘Wwft-vergunningplicht’ voor de aanbieders van wisseldiensten tussen virtuele valuta en fiat geld (virtual currency exchange platforms) en aanbieders van bewaarportemonnees (custodian wallet providers) (hierna: aanbieders). Uit de toelichting blijkt dat er vergaande CDD maatregelen worden verwacht van de aanbieders in de zin van verscherpt cliëntonderzoek. Zo moeten de aanbieders, bijvoorbeeld, virtuele valuta-adressen kunnen koppelen aan de identiteit van de eigenaar van de virtuele valuta.

Marktpartijen hebben tot en met 15 januari 2019 om op de consultatie te reageren.