Consultatie Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen

Consultatie Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen

De Minister van Financiën is op 26 november jl. gestart met een internetconsultatie van de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen. Het streven is deze wet op 1 januari 2015 in werking te laten treden. Belangrijk is onder meer de introductie van een wettelijk bonusplafond van 20% van de vaste beloning voor alle medewerkers in de Nederlandse financiële sector. De consultatie sluit op 31 december 2013.