Consultatie Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen

De Minister van Financiën is op 26 november jl. gestart met een internetconsultatie van de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen. Het streven is deze wet op 1 januari 2015 in werking te laten treden. Belangrijk is onder meer de introductie van een wettelijk bonusplafond van 20% van de vaste beloning voor alle medewerkers in de Nederlandse financiële sector. De consultatie sluit op 31 december 2013.