Consultatie Wet plan van aanpak witwassen

Consultatie Wet plan van aanpak witwassen

Op 2 december 2019 hebben de Minister van Financiën en de Minister van Justitie en Veiligheid de Wet plan aanpak witwassen (het Plan) ter consultatie voorgelegd. Het Plan ziet op het volgende:

“Het wetsvoorstel bevat grofweg drie maatregelen. De eerste betreft een verbod op contante betalingen vanaf 3.000 euro. De tweede maatregel maakt mogelijk dat instellingen zoals banken, die een wettelijke plicht hebben om transacties te monitoren, makkelijker gegevens met elkaar kunnen uitwisselen. De derde maatregel zorgt ervoor dat instellingen die moeten voldoen aan de Wwft informatie met elkaar kunnen delen wanneer er bij hun cliënten tekenen zijn van integriteitsrisico’s.”

Marktpartijen hebben tot 14 januari 2020 om te reageren op de consultatie.