Consultatie wetsvoorstel beleggingsobligaties

Consultatie wetsvoorstel beleggingsobligaties

Het Ministerie van Financiën is op 2 augustus 2016 gestart met een internetconsultatie (link) van een wetsvoorstel dat onder meer strekt tot het introduceren van toezicht op het beheren inzake beleggingsobligaties. Zo introduceert het wetsvoorstel een vergunningplicht voor de beheerder inzake beleggingsobligaties. Daarnaast bevat het wetsvoorstel bepalingen die in sommige gevallen verplichten een bewaarder aan te stellen, waarbij voorwaarden worden gesteld waaraan de bewaarder dient te voldoen. Beleggingsobligaties zijn obligaties waarbij de opbrengst wordt gebruikt om collectief mee te beleggen en waarbij de opbrengsten van de belegging worden gebruikt om op de obligatie af te lossen en de rente op de obligatie te betalen.

Het wetsvoorstel is van belang voor onder andere aanbieders van beleggingsobligaties en beheerders en bewaarders inzake beleggingsobligaties.

De consultatie sluit op 14 oktober 2016. Finnius werkt op dit moment aan een consultatiereactie.