Consultatie wetsvoorstel en ontwerpbesluit implementatie nieuwe prospectusverordening

Consultatie wetsvoorstel en ontwerpbesluit implementatie nieuwe prospectusverordening

Gepubliceerd op 05-09-2018

Op 20 juli 2017 is de nieuwe Europese prospectusverordening in werking getreden (link). Deze verordening zal de huidige Europese prospectusrichtlijn (Richtlijn 2003/71/EG) en prospectusverordening (809/2004/EG) gaan vervangen. Alle lidstaten van de Europese Unie dienen de nodige maatregelen te treffen om uiterlijk 21 juli 2019 aan de nieuwe prospectusverordening te voldoen. Deze prospectusverordening beoogt (in de context van de kapitaalmarktunie) de toegang van met name kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) tot de financiële markten te verbeteren.

Om per 21 juli 2019 in Nederland te kunnen voldoen aan de nieuwe prospectusverordening heeft het Ministerie van Financiën het wetsvoorstel “Wet implementatie prospectusverordening” en het ontwerpbesluit “Besluit implementatie prospectusverordening” gepubliceerd (link). In dit wetsvoorstel worden met name verschillende aanpassingen in Wet op het financieel toezicht (Wft) beoogd, onder meer in hoofdstuk 5.1 Wft dat betrekking heeft op de regels voor het aanbieden van effecten. In het ontwerpbesluit worden verschillende wijzigingen in lagere (financieel toezichtrechtelijke) regelgeving beoogd. Deze ontwerpregelingen dienen ter implementatie van bepaalde onderdelen van de nieuwe prospectusverordening, zodat de Nederlandse wet- en regelgeving hier straks goed op aansluit.

Dit wetsvoorstel en ontwerpbesluit liggen tot 28 september 2018 ter consultatie voor aan de markt.