Consultatie Wijzigingsbesluit financiële markten 2016 en voornemens tot aanpassing regelgeving crowdfunding

Consultatie Wijzigingsbesluit financiële markten 2016 en voornemens tot aanpassing regelgeving crowdfunding

De Minister van Financiën is op 31 maart jl. gestart met een internetconsultatie van het Wijzigingsbesluit financiële markten 2016. Het is de bedoeling dat dit besluit op 1 januari 2016 in werking treedt. De consultatie sluit op 29 april 2015. Belangrijk is onder meer de uitbreiding van het provisieverbod en het opnemen van regels met betrekking tot crowdfunding. Het wijzigingsbesluit stelt voor het provisieverbod ook te laten gelden voor het bemiddelen in of adviseren van een premiepensioenvordering en aanbieders van beleggingsverzekeringen niet langer een beloning of vergoeding te laten ontvangen van beheerders van beleggingsinstellingen of icbe’s.

Tegelijkertijd met de consultatie stuurde de minister van Financiën op 31 maart jl. een brief naar de Tweede Kamer over de voortgang bij de aanpassingen van regelgeving voor crowdfunding (link).

De AFM had eerder in haar rapport “Crowdfunding – Naar een duurzame sector. Onderzoek naar (toezicht op) de crowdfundingsector” van 19 december 2014 (zie het nieuwsbericht “ontwikkelingen crowdfunding” uit december 2014 op deze pagina) een aantal knelpunten geïdentificeerd waarmee crowdfunding-initiatieven geconfronteerd kunnen worden. In de brief worden concrete voorstellen gedaan om de knelpunten te adresseren.