Consultatie Wijzigingswet financiële markten 2024

Consultatie Wijzigingswet financiële markten 2024

Op 29 april 2019 startte de minister van Financiën een consultatie over de Wijzigingswet financiële markten 2024. Finnius heeft op deze consultatie gereageerd en zich daarbij gericht op de voorgestelde wijzigingen in de Wet toezicht trustkantoren 2018.

In de reactie behandelde elementen omvatten:

(i) de aanpassing van de definitie van de trustdiensten ‘bestuurder zijn’ en ‘domicilie-plus’;

(ii) de wijziging ten aanzien van een meldplicht voor trustkantoren; en

(iii) de aanvulling van het dienstverleningsdossier met informatie over belastingadvies.

Met name de aanpassing van de definities van de trustdiensten is impactvol, omdat de reikwijdte van de wet wordt uitgebreid en de vage afbakening in stand blijft.

De consultatiereactie van Finnius kunt u hier lezen.