Consultatieronde Prospectusrichtlijn van start gegaan

Consultatieronde Prospectusrichtlijn van start gegaan

De Europese Commissie startte op 18 februari een consultatie over de Prospectusrichtlijn. (link naar consultatie) De Commissie is overgegaan tot deze consultatie om een beeld te kunnen vormen over het huidige functioneren van zowel de richtlijn als de daarmee gepaard gaande implementatie in nationale wetgeving. De Commissie stelt zich ten doel  “het voor ondernemingen (waaronder kleine en middelgrote ondernemingen) gemakkelijker te maken overal in de EU kapitaal aan te trekken en tegelijk voor effectieve bescherming van de investeerders te zorgen. […] Bij de raadpleging zal onder meer gekeken worden naar manieren om de informatie in prospectussen te vereenvoudigen en onderzocht worden wanneer een prospectus noodzakelijk is en wanneer niet en hoe het goedkeuringsproces te stroomlijnen.” (link naar persbericht Commissie)

Finnius is de consultatie op dit moment nader aan het bestuderen en zal vervolgens de cliënten voor wie de consultatie relevant is benaderen.