De AFM Leidraad duurzaamheidsclaims is nu finaal!

De AFM Leidraad duurzaamheidsclaims is nu finaal!

Eerder schreven wij een blog over de geconsulteerde AFM Leidraad duurzaamheidsclaims. De Leidraad beoogt door middel van overkoepelende uitgangspunten, nadere toelichting en voorbeelden aan financiële ondernemingen en pensioenuitvoerders handvatten te bieden voor het maken van duurzaamheidsclaims.

De consultatieperiode is inmiddels verstreken en op 4 oktober 2023 heeft de AFM haar finale Leidraad duurzaamheidsclaims gepubliceerd.

We raden marktpartijen aan de finale versie van de Leidraad tot zich te nemen en de inhoud ervan in acht te nemen bij het doen van uitingen op het gebied van duurzaamheid.

Mocht u vragen hebben over dit onderwerp, schroom dan niet om contact met ons op te nemen.