De Wijzigingswet financiële markten 2014 en het besluit

De Wijzigingswet financiële markten 2014 en het besluit

De Wijzigingswet financiële markten 2014 is op 5 december jl. gepubliceerd in het Staatsblad. Met deze wet zal onder andere de Wet op het financieel toezicht (Wft) worden gewijzigd. Belangrijke onderwerpen van de wet betreffen onder meer het toezicht op afwikkelondernemingen, de introductie van een algemene zorgplicht voor financiële dienstverleners en een provisieverbod voor beleggingsondernemingen, die hun diensten verlenen aan niet-professionele beleggers. Deze wijzigingen treden in werking per 1 januari 2014.

Het Wijzigingsbesluit financiële markten 2014 is op 17 december jl. in het Staatsblad gepubliceerd. Hierin staat onder meer een provisieverbod voor beleggingsondernemingen. Het verbod gaat gelden vanaf 1 januari 2014 en geldt voor vermogensbeheer, beleggingsadvies en execution only-dienstverlening aan niet-professionele beleggers.