Diensten

Finnius is gespecialiseerd in financieel recht. Wij staan financiële ondernemingen bij in elke fase.

Advies

 • adviseren over reikwijdte van de Wet op het financieel toezicht (incl. de uitzonderingen en vrijstellingen);
 • adviseren over toezichtaspecten ten aanzien van markttoegang, productontwikkeling, dienstverlening en bedrijfsvoering;
 • adviseren over nieuwe financiële producten of financiële diensten;
 • begeleiding van vergunningaanvragen, verklaringen van geen bezwaar, en het doen van andere meldingen en registraties bij toezichthouders;
 • adviseren over de toezichtrechtelijke aspecten van overnames en andere transacties in de financiële sector;
 • adviseren over de governance van financiële ondernemingen;
 • adviseren over beloningen en beloningsbeleid in de financiële sector;
 • adviseren over en opstellen van interne documentatie en klantdocumentatie;
 • afgeven van legal opinions.

Transacties

 • begeleiden van uitgiftes van obligaties, aandelen, (personeels)opties en andere financiële instrumenten
 • opstellen prospectus en traject goedkeuring AFM
 • begeleiden bij crowdfunding en andere alternatieve financieringsstructuren
 • derivatentransacties
 • structureren van kapitaalinstrumenten (o.a. Additional Tier 1 en Tier 2 notes)
 • opzetten fondsstructuren en daarbij behorende documentatie

Procedures en Onderzoeken

 • begeleiding bij (voorgenomen) bestuurlijke boete, last onder dwangsom of andere handhavingsmaatregel
 • begeleiding bij onderzoeken door de toezichthouder (AFM / DNB / ECB)
 • bezwaar- en beroepsprocedures tegen besluiten van de toezichthouders
 • financieel strafrecht (FIOD / Functioneel Parket)
 • begeleiding bij toetsing betrouwbaarheid / geschiktheid bestuurders, commissarissen en 2e echelon
 • tuchtrecht (o.a. DSI en Tuchtcommissie Banken)

Regulatory Strategy

 • advies bij het inrichten van uw interne regulatory organisatie en governance
 • signaleren van nieuwe toezichtregels in de vroegst mogelijke fase
 • assisteren bij het beoordelen van de impact van nieuwe regels op uw bedrijf
 • behartigen van uw belangen bij de regelgever
 • geven van board room advies
 • begeleiden van uw organisatie in specifieke noodsituaties
 • gebruiken van ons financieel toezichtrechtelijk netwerk; executive search
 • communiceren met toezichthouders
 • verzorgen van in-house training voor bestuurders, commissarissen en compliance officers op specifieke toezichtonderwerpen (Finnius Academy)
 • challengen van de organisatie op het gebied van compliance met financiële regelgeving (regulatory audit)