DNB onderzoekt EGIs en PSPs; drie tips uit de praktijk

DNB onderzoekt EGIs en PSPs; drie tips uit de praktijk

Eind van de zomer kondigde DNB aan onderzoek te doen bij snelgroeiende EGI’s en PSP’s. Daarbij beoordeelt DNB de beheersing van integriteitsrisico’s. In een eerste ronde wordt een vragenlijst uitgezet. Op basis van de reacties selecteert DNB enkele instellingen die meer diepgaand onderzocht worden in 2023. Drie tips uit de toezichtpraktijk die kunnen helpen:

1) Vreemde ogen dwingen. Bekijk de eigen organisatie aan de hand van de vragenlijst door de kritische bril van DNB. Vaak zijn verbeterpunten allang bekend, maar hebben deze door allerlei terechte redenen geen prioriteit gekregen. Daarmee zijn deze punten echter nog niet opgelost. Dus aanleiding om de prioriteiten opnieuw te wegen.

2) Eerlijk duurt het langst. Geef reële antwoorden en vermijd dat een verkeerde voorstelling van zaken kan ontstaan. Echter, vragen kunnen vaak alleen in het door DNB gehanteerde format worden beantwoord. Dat betekent er doorgaans geen ruimte is voor uitleg, context en nuance. Als antwoorden meer toelichting verlangen dan het vragenformulier aan ruimte biedt, informeer DNB dan door een separate, aanvullende toelichting te sturen. Het gaat er immers primair om dat DNB een goed beeld krijgt van de feitelijke situatie.

3) De vlucht naar voren nemen. Als beantwoording van vragen leert dat er wat te verbeteren, maak dan gelijk een plan en voer dat uit. Als er gerepareerd moet worden, dan beter om dat snel en op eigen initiatief te doen dan geforceerd te worden door de toezichthouder.

Finnius heeft eindeloos veel ervaring met toezichtonderzoeken en opvolgende handhaving door DNB. Doe er uw voordeel mee.