DNB publiceert finale Good Practice voor banken inzake klimaatrisico’s

DNB publiceert finale Good Practice voor banken inzake klimaatrisico’s

Naast de huidige coronacrisis, heeft De Nederlandsche Bank (DNB) zorgen over nog een natuur-gerelateerde problematiek met een grote impact op het financiële stelstel; het klimaatvraagstuk. Banken zijn gevoelig voor klimaatrisico’s en deze risico’s krijgen steeds nadrukkelijker een plaats binnen het prudentieel toezicht. DNB stelt in toenemende mate eisen aan de manier waarop banken de klimaatrisico’s meenemen in hun risk management. Als onderdeel van haar werk op dit vlak, heeft DNB op 1 april 2020 haar finale Good Practice: Integration of climate-related risk considerations into banks’ risk management en een bijbehorende Q&A gepubliceerd.

Met deze Good Practice geeft DNB banken richtsnoeren om klimaatrisico’s te integreren in hun risk management procedures en processen. In een notendop, spreekt DNB verwachtingen uit met betrekkig tot de volgende drie onderwerpen, die zij illustreert met voorbeelden van good practices:

  • Governance: voorbeelden van governance maatregelen die laten zien hoe een duidelijke organisatiestructuur met heldere verdeling van verantwoordelijkheden met betrekking tot de beheersing van klimaatrisico’s kunnen helpen bij de beheersing van die klimaatrisico’s en waarmee ook awareness kan worden gecreëerd binnen de organisatie.
  • Risk management proces: concrete voorbeelden van manieren om klimaatrisico’s meetbaarder te maken en te kunnen bijdragen aan betere risk identification, risk assessment, risk mitigation en risk monitoring in relatie tot klimaatrisico’s.
  • Disclosure: voorbeelden van hoe het verzamelen en publiceren van klimaatgerelateerde informatie kan bijdragen aan de transparantie die nodig is om een effectief risk management systeem te hebben, de aandeelhouder te betrekken en uiteindelijk ook kapitaal beter te kunnen alloceren.

 

DNB consulteerde deze Good Practice en een bijbehorende Q&A op 27 november 2019 (zie hier ons nieuwsbericht daarover) om reacties van marktpartijen te ontvangen ten aanzien van de redelijkheid, de effectiviteit en de wenselijkheid van deze Good Practice en Q&A. De reacties die DNB heeft ontvangen, heeft DNB gebundeld in een feedback statement. Uit de reacties blijkt dat banken nog worstelen met de integratie van klimaatrisico’s in hun risk management. Enkele belangrijke uitdagingen die tijdens de consultatie werden genoemd, zijn:

  • De beperkte beschikbaarheid van klimaatgerelateerde data en historische financiële data waarin die risico’s verwerkt zijn en die banken kunnen gebruiken bij hun risk management.
  • Het onzekere en niet-lineaire karakter van klimaatrisico’s, die zich daardoor lastiger lenen voor risk management maatregelen met een kortere tijdspanne.
  • De gevolgen van beslissingen omtrent klimaatrisico’s voor andere ESG-risico’s die banken ook willen meenemen in hun risicobeheersing.
  • Het level playing field binnen de Bankenunie als het aankomt op toezichtverwachtingen omtrent beheersing van klimaatrisico’s.

 

Om aan deze inbreng tegemoet te komen heeft DNB onder meer de uitdagingen explicieter benoemd in de Good Practice en roept DNB instellingen op om zoveel mogelijk een holistische benadering te kiezen. DNB benadrukt verder dat haar toezichtverwachtingen in lijn zijn met de ontwikkelingen die spelen op Europees en internationaal vlak. In het kader daarvan kondigt DNB aan dat de ECB later dit jaar de sector zal consulteren onder andere op het gebied van haar toezichtverwachtingen met betrekking tot klimaatgerelateerde risico’s. Daarnaast zal de European Banking Authority (EBA) onderzoeken hoe ESG-risico’s kunnen worden opgenomen als onderdeel van het jaarlijkse supervisory review and evaluation process (SREP).

Meer interesse in dit onderwerp? Lees dan ook hier de blog van Bart Bierman over eisen die aan banken worden gesteld in het licht van klimaatrisico’s.