DNB wijst op vvgb-plicht bij een gekwalificeerde deelneming in beleggingsonderneming en beheerder van icbe’s

DNB wijst op vvgb-plicht bij een gekwalificeerde deelneming in beleggingsonderneming en beheerder van icbe’s

Via een nieuwsbericht op haar website wijst DNB partijen op de verplichting om een verklaring van geen bezwaar (vvgb) van DNB te ontvangen vóórdat een belang van 10% of meer wordt verkregen in een beleggingsonderneming of een beheerder van icbe’s. DNB merkt op dat het de laatste tijd steeds vaker voorkomt dat een aandeelhouder (rechtspersoon of natuurlijk persoon) een gekwalificeerd belang heeft in een beleggingsonderneming of in een beheerder van icbe’s zonder dat een daartoe bestemde vvgb is verkregen. Wanneer sprake is van een gekwalificeerde deelneming zonder een daartoe bestemde vvgb kan DNB overgaan tot handhaving. Daarbij roept DNB alle (indirect) aandeelhouders van beleggingsondernemingen en beheerders van icbe’s op om te controleren of een vvgb aanwezig is voor de (indirecte) deelneming en of de vvgb voor de juiste bandbreedte is verkregen. Als dit niet het geval is moet dit worden gemeld bij DNB.

Tot slot wijst DNB nog op de verplichting voor beleggingsondernemingen en beheerders van icbe’s om ieder jaar opgave te doen aan DNB van de houders van een gekwalificeerde deelneming in de onderneming.

Finnius heeft veel ervaring met het aanvragen van een vvgb. Onlangs schreven we een artikel met een overzicht van toezichtrechtelijke aspecten bij een overname van een financiële onderneming, waarin de vvgb-aanvraag uitgebreid aan bod komt. We kijken graag met u mee.