Duurzaamheidsadviezen ESMA aan Europese Commissie

Duurzaamheidsadviezen ESMA aan Europese Commissie

Op 3 mei 2019 publiceerde ESMA haar technische adviezen aan de Europese Commissie (EC) over de integratie van duurzaamheidsrisico’s en -factoren met betrekking tot “ESG” (Environmental, Social and Governance) overwegingen voor beleggingsondernemingen en beleggingsfondsen in (i) MiFID II en (ii) de AIFMD en UCITS richtlijn. De adviezen van ESMA dienen ter ondersteuning van het actieplan Duurzame groei financieren (Action Plan: Financing Sustainable Growth) van de Europese Commissie. Klik hier voor het advies met betrekking tot MiFID II en hier voor het advies met betrekking tot de AIFMD en UCITS richtlijn. Voor het persbericht van ESMA klik hier.

Voorgestelde wijzigingen met betrekking tot de gedelegeerde handelingen onder MiFID II zijn onder meer de volgende vereisten voor beleggingsondernemingen:
• rekening houden met ESG overwegingen als deze relevant zijn voor het verlenen van beleggingsdiensten aan cliënten bij het voldoen aan organisatorische vereisten,
• rekening houden met duurzaamheidsrisico in het risicobeheerbeleid,
• bij het identificeren van de soorten belangenconflicten waarvan het bestaan de belangen van een cliënt kunnen schaden, die conflicten opnemen die kunnen voortkomen uit de distributie van duurzame investeringen,
• bij het identificeren van de doelmarkt voor financiële instrumenten, omschrijven met welk type(n) cliënten het financieel instrument wat ESG voorkeuren (waar relevant) betreft overeenstemt en, bij evaluatie van het instrument, onderzoeken of het blijft overeenstemmen met ESG voorkeuren (waar relevant) van de doelmarkt.

Voorgestelde wijzigingen met betrekking tot de UCITS en AIFMD Level 2 frameworks zijn onder meer de volgende vereisten voor beheermaatschappijen en AIFM’s:
• rekening houden met duurzaamheidsrisico’s wanneer wordt voldaan aan algemene organisatorische vereisten,
• rekening houden met de nodige middelen en deskundigheid voor de effectieve integratie van duurzaamheidsrisico’s,
• ervoor zorgen dat de hoogste leiding verantwoordelijk is voor de integratie van duurzaamheidsrisico’s,
• bij het identificeren van de soorten belangenconflicten waarvan het bestaan de belangen van een icbe/AIF of de investeerders kan schaden, die conflicten opnemen die kunnen ontstaan ten opzichte van de integratie van duurzaamheidsrisico’s,
• rekening houden met duurzaamheidsrisico’s en, waar van toepassing, de voornaamste nadelige impact (principal adverse impact) van beleggingsbeslissingen met betrekking tot duurzaamheidsfactoren wanneer wordt voldaan aan due diligence vereisten,
• in het risicobeheerbeleid procedures opnemen die noodzakelijk zijn om de beheermaatschappij/AIFM in staat te stellen voor elke icbe/AIF die zij beheert diens blootstelling aan (onder andere) duurzaamheidsrisico’s te beoordelen.

Het is nu aan de EC om de gewijzigde gedelegeerde handelingen vast te stellen. Daarna treden de gedelegeerde handelingen in werking nadat zij in het Publicatieblad van de EU zijn gepubliceerd, tenzij het Europees Parlement en de Raad daartegen bezwaar hebben.