Eerste Kamer stemt in met Implementatiewet AMLD5

Eerste Kamer stemt in met Implementatiewet AMLD5

Op 21 april 2020 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel dat de gewijzigde vierde anti-witwasrichtlijn (AMLD5) implementeert in de Wwft.

Bij koninklijk besluit zal nu worden bepaald wanneer de implementatiewet AMLD5 in werking treedt. Mede gelet op het feit dat de implementatiedeadline van 10 januari 2020 inmiddels ruim is overschreden, zal dat naar verwachting op zeer korte termijn zijn.

De Implementatiewet AMLD5 introduceert onder meer een registratieregime voor bepaalde cryptodienstverleners en een aantal verscherpte CDD-maatregelen ten aanzien van door de Europese Commissie aangewezen derde landen met een hoger risico op witwassen of financieren van terrorisme. Zie ook ons eerdere nieuwsbericht hierover.