Interpretation AFM of pre-subscription to securities

Interpretation AFM of pre-subscription to securities

Volgens een interpretatie van de AFM, gepubliceerd op 25 juli jl., valt een voorinschrijving op effecten, in de aanloop van het aanbieden van effecten door middel van een goedgekeurd prospectus, onder het verbod effecten aan te bieden zonder een goedgekeurd prospectus. Daarmee zou het doen van een aanbod, zoals bij de veilingfusie of bookbuilding, niet meer zijn toegestaan alvorens het prospectus door de AFM of een andere bevoegde toezichthouder is goedgekeurd.