ESMA Richtsnoeren voor liquiditeitsstresstests treden in werking

ESMA Richtsnoeren voor liquiditeitsstresstests treden in werking

Eind deze maand treden de ESMA Richtsnoeren betreffende liquiditeitsstresstests (LST) in icbe’s en abi’s in werking (de Richtsnoeren).

Wat?
De Richtsnoeren voorzien in een uitvoerig raamwerk voor liquiditeitsstresstesten met het doel om de liquiditeit van icbe’s en abi’s te beheersen en te monitoren. ESMA beoogt met de Richtsnoeren te voorkomen dat icbe’s en abi’s in liquiditeitsproblemen komen; iets wat de afgelopen jaren een aantal keer is voorgekomen bij beleggingsfondsen die in minder liquide activa investeren. De Richtsnoeren zijn uitgebreid en gedetailleerd. Het is van belang dat fondsbeheerders hier op tijd mee aan de slag gaan en hun beleid hier op aanpassen.

Wie?
De Richtsnoeren zijn van toepassing op icbe’s en abi’s, met inbegrip van Exchange Traded Funds en closed-end abi’s met hefboomfinanciering. Ook bewaarders moeten kennis nemen van de Richtsnoeren met het oog op het uitvoeren van hun controletaken.

Wanneer?
De Richtsnoeren zijn van toepassing vanaf 30 september 2020.