EuVECA en EuSEF: gedelegeerde verordeningen over belangenconflicten

EuVECA en EuSEF: gedelegeerde verordeningen over belangenconflicten

De Europese Venture Capital Funds (EuVECA) Verordening (EU) No 345/2013 en de Europese Social Entrepreneurship Funds (EuSEF) Verordening (EU) No 346/2013 voorzien in een speciaal raamwerk voor beheerders om voor door hen beheerde fondsen een ‘EuVECA’ of ‘EuSEF’ label aan te vragen.

Op 22 mei 2019 zijn ter zake deze verordeningen twee gedelegeerde verordeningen van de Europese Commissie over belangenconflicten gepubliceerd in het Official Journal van de EU, te weten:
• Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/819 tot aanvulling van de EuSEF Verordening met betrekking tot belangenconflicten, de meting van sociale effecten en beleggersinformatie (link); en
• Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/820 tot aanvulling van de EuVECA Verordening met betrekking tot belangenconflicten (link).

De verordeningen regelen de soorten belangenconflicten, de verplichting een schriftelijk beleid inzake belangenconflicten vast te stellen en de procedures en maatregelen die dit beleid ten minste dient te omvatten, het beheer van belangenconflicten, strategieën voor de uitoefening van stemrechten ter voorkoming van belangenconflicten en de openbaarmaking van belangenconflicten.

De gedelegeerde verordening tot aanvulling van de EuSEF Verordening omvat daarnaast ook regels met betrekking tot de procedures voor de meting van het positieve sociale effect en de informatie die aan beleggers dient te worden verstrekt met betrekking tot (i) de beschrijving van de beleggingsstrategie en -doelstellingen van het EuSEF fonds, (ii) het positieve sociale effect, (iii) de voor de meting van het sociale effect gebruikte methoden, (iv) de beschrijving van niet in aanmerking komende activa en (v) ondersteunende diensten.

De gedelegeerde verordeningen zijn in werking getreden op 11 juni 2019 en zijn van toepassing met ingang van 11 december 2019.