Expertise

Het financieel toezicht is complex en zeer gedetailleerd. Wij zijn gespecialiseerd in de Wet op het financieel toezicht (Wft) en alle Europese financieel toezichtrechtelijke richtlijnen en verordeningen.

Banken

 • kapitaalsvereisten, geconsolideerd toezicht en governance (CRD IV/CRR)
 • bankenunie (SSM/SRM)
 • recovery en resolution plans (BRRD)
 • krediet: aanbieden, adviseren en bemiddelen (CCD en MCD)

 

Investment management

 • beleggingsdienstverlening (MiFID II/MiFIR)
 • beleggingsfondsen (AIFMD en UCITS)
 • clearing and settlement
 • custody en vermogensscheiding
 • duurzaamheid (SFDR & Taxonomieverordening)

Verzekeraars

 • solvabiliteitsvereisten, groepstoezicht en governance (Solvency II)
 • portefeuilleoverdracht
 • verzekeringsdistributie (IDD)

Betalen

 • betaaldienstverlening (PSD en PSD2)
 • afwikkelondernemingen en Financial Market Infrastructures (PFMIs)
 • crowdfunding en fintech

 

Capital markets

 • uitgifte van effecten (Prospectus Directive)
 • voorwetenschap en marktmanipulatie (MAD/MAR)
 • derivaten (EMIR, ISDA)
 • Benchmark Verordening
 • Credit Rating Agency Verordening

 

Integriteit

 • customer due diligence, antiwitwas en -terrorismefinanciering (Wwft en Sanctiewet)
 • systematische integriteitsrisicoanalyse (SIRA)
 • trustdiensten (Wtt 2018)