Gratis telefoon bij telefoonabonnement is krediet

Gratis telefoon bij telefoonabonnement is krediet

De Hoge Raad oordeelde dat een “gratis” telefoon bij een telefoonabonnement moet worden aangemerkt als krediet: http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2014:1385