Hogere boetes voor overtreden regels financiële markten

Hogere boetes voor overtreden regels financiële markten

Op 19 april 2016 stuurde Minister Dijsselbloem van Financiën het wetsvoorstel implementatie verordening en richtlijn marktmisbruik (link) naar de Tweede Kamer. De implementatie van de verordening marktmisbruik is aangegrepen om de boetesystematiek voor de hele Wet op het financieel toezicht (Wft) aan te passen. Uit dit wetsvoorstel blijkt dat de boetes voor het overtreden van de Wft omhoog gaan. Het basisbedrag voor ernstige overtredingen (boetecategorie 3) gaat omhoog van 2 miljoen euro naar 2,5 miljoen met een verhoging van het maximumbedrag voor deze overtredingen van 4 miljoen euro naar 5 miljoen. De maximumboete bij herhaalde overtredingen wordt verdubbeld naar 10 miljoen euro. Voor grote ondernemingen wordt voor ernstige overtredingen een maximumboete ingevoerd die gerelateerd is aan de omzet. Deze boete bedraagt maximaal 10% van de netto-omzet. In gevallen waarbij Europese regels nog hogere boetes vereisen, kan de maximale boete worden verhoogd tot 20 miljoen euro of, in het geval de maximumboete aan de omzet is gerelateerd, 15% van de netto-omzet. De basisbedragen voor overtredingen van de 1e en 2e boetecategorie (10.000 euro respectievelijk 500.000 euro) blijven ongewijzigd.