InnovationHub AFM en DNB

InnovationHub AFM en DNB

Op 9 juni 2016 heeft de Minister van Financiën de Tweede Kamer geïnformeerd over het initiatief van AFM en DNB om innovatieve bedrijven makkelijker toegang te geven tot de financiële sector (link kamerbrief Minister). De toezichthouders hebben aangekondigd met een InnovationHub te komen, waar marktpartijen terecht kunnen met vragen over regelgeving en beleid met betrekking tot de toepassing van innovaties in de financiële sector. Tevens wordt gedacht aan de opzet van een proeftuin en aan alternatieve vergunningregimes. Om te kunnen beoordelen welke aanpassingen in het toezicht daadwerkelijk gewenst zijn voor een verantwoorde innovatie in de financiële sector hebben AFM en DNB een discussiedocument opgesteld (link). Marktpartijen kunnen tot 1 september 2016 op dit document reageren (link persbericht).