InnovationHub: Publicaties van de AFM over SAV en robo-advice

InnovationHub: Publicaties van de AFM over SAV en robo-advice

AFM leidraad (semi)automatisch vermogensbeheer (SAV)
De AFM heeft op 15 maart een leidraad gepubliceerd over de invulling van de zorgplicht bij SAV. Het gaat bij SAV om vermogensbeheer dat geheel of gedeeltelijk is geautomatiseerd. De AFM stelt dat zij SAV verwelkomt, mits de zorgplichtbepalingen die voor hen gelden goed worden nageleefd. In de management samenvatting die de AFM vooraan het rapport heeft opgenomen, staan de 8 verwachtingen samengevat die de AFM van SAV aanbieders heeft. Kort gezegd komen die verwachtingen er deels op neer, dat nieuwe technologie niet alleen gericht moet zijn op de commerciële kant van de dienstverlening, maar ook moet worden aangewend om de zorgplicht jegens particuliere beleggers naar een hoger niveau te tillen. Dat geldt bijvoorbeeld op het gebied van klantinventarisatie.

De leidraad gaat specifiek over SAV, maar is volgens de AFM op veel onderdelen ook toepasbaar op andere financiële dienstverlening die (deels) geautomatiseerd wordt aangeboden, zoals (semi)automatisch beleggingsadvies. De leidraad is daarmee nuttig voor een brede groep aan beleggingsdienstverleners, maar ook voor bijvoorbeeld systeem-bouwers.

AFM visie op robo-advies
De AFM heeft op 15 maart tevens een rapport gepubliceerd met daarin haar visie op advisering die (deels) geautomatiseerd plaatsvindt. Het visie-document bevat aandachtspunten die de AFM de markt bij dit type dienstverlening wil meegeven. De AFM toont zich in beginsel een voorstander van roboadvies, voor bepaalde situaties en uiteraard alleen voor klanten bij wie deze vorm van advies past. Daarnaast benadrukt de AFM dat dat de lat voor de invulling van de zorgplicht bij roboadvies niet verschilt van fysiek advies.