Inwerkingtreding IDD

Inwerkingtreding IDD

Op 1 oktober 2018 zijn de wet ter implementatie van de richtlijn verzekeringsdistributie en het besluit ter implementatie van de richtlijn verzekeringsdistributie inwerking getreden. Daarmee is de Richtlijn verzekeringsdistributie (nr. 2016/97, ook wel Insurance Distribution Directive, IDD) in Nederland geïmplementeerd.

Met de inwerkingtreding van deze implementatiewet is een aantal wijzigingen doorgevoerd in de regels voor verzekeraars, bemiddelaars en adviseurs:

  • Zo heeft de implementatiewet enkele bestaande vrijstellingen en uitzonderingen gewijzigd. Ook heeft de implementatiewet een nieuwe vrijstelling geïntroduceerd voor partijen die bemiddelen in verzekeringen die een aanvulling zijn op de levering van een goed of dienst (zoals reisbureaus en autoverhuurbedrijven).
  • Daarnaast zijn er regels opgenomen met betrekking tot koppelverkoop. Als naast het aanbieden of bemiddelen van een verzekering een aanvullende dienst of product wordt aangeboden, is dat op zichzelf toegestaan maar dient de klant over deze koppeling te worden geïnformeerd. Als de verzekering een nevenproduct is bij een dienst of zaak, is koppelverkoop verboden en dient de klant de mogelijkheid te krijgen deze dienst of zaak zonder de verzekering te verkrijgen.
  • Ook introduceert de implementatiewetgeving nieuwe eisen met betrekking tot informatieverstrekking bij het aanbieden van een schadeverzekering. De cliënt dient door middel van een standaard informatiedocument, een Insurance Product Information Document (IPID), binnen een oogopslag de belangrijkste kenmerken van het product te kunnen zien.
  • Tot slot bevat de implementatiewetgeving enkele nieuwe of aangescherpte productontwikkelingsnormen. Deze zijn een aanvulling op productontwikkelingsnormen die al sinds 2013 in het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft zijn opgenomen.

De IDD is in Nederland met name geïmplementeerd in de Wet op het financieel toezicht en het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft.