Inwerkingtreding Vierde Anti-Witwasrichtlijn

Inwerkingtreding Vierde Anti-Witwasrichtlijn

Op 24 juli jl. zijn de wet (link) en het besluit (link) ter implementatie van de Vierde Anti-Witwasrichtlijn (nr. 2015/849) gepubliceerd in het Staatsblad. Het pakket aan maatregelen treedt in werking met ingang van 25 juli 2018. De Minister wijkt hier af van het beleid van vaste verandermomenten. Dit is in de ogen van de Minister gerechtvaardigd omdat het implementatie van Europese wetgeving betreft die voor 26 juni 2017 moest zijn omgezet in Nederlandse wetgeving.