Inwerkingtreding Vijfde Anti-Witwasrichtlijn (AMLD5) op 21 mei 2020

Inwerkingtreding Vijfde Anti-Witwasrichtlijn (AMLD5) op 21 mei 2020

AMLD5 treedt in Nederland in werking met ingang van 21 mei 2020. De implementatiewetgeving, die op 20 mei 2020 in het Staatsblad is gepubliceerd en hoofdzakelijk wordt geïmplementeerd in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), bestaat uit:

 

  • De Implementatiewet AMLD5 (link).
  • Het Implementatiebesluit AMLD5 (link).
  • De Implementatieregeling AMLD5 (link).

 

De regels hadden op 10 januari 2020 al in werking moeten treden. De korte periode tussen publicatie en inwerkingtreding is in de ogen van de minister van Financiën gerechtvaardigd omdat het implementatie van Europese wetgeving betreft die voor 10 januari 2020 moest zijn omgezet in Nederlandse wetgeving.