Maatschappelijke consultatie beloningsmaatregelen financiële sector

Maatschappelijke consultatie beloningsmaatregelen financiële sector

Op 17 juli jl. is het Ministerie van Financiën een maatschappelijke consultatie gestart naar wettelijke maatregelen met betrekking tot vaste beloningen.

Het kabinet kijkt naar mogelijke aanscherping van beloningsregels in de financiële sector en onderzoekt welke aanvullende maatregelen gewenst zijn. Daarbij worden drie wettelijke maatregelen met betrekking tot vaste beloningen overwogen:

(i) Introductie van de wettelijke verplichting tot terugvordering van een deel van de vaste beloning (boven een bepaald minimum) van bestuurders als er staatssteun aan een bank (of verzekeraar) wordt gegeven.

(ii) Introductie van de wettelijke verplichting dat bestanddelen van een vaste beloning waarvan de waarde afhankelijk is van de marktwaarde van de eigen onderneming, zoals aandelen, bij bestuurders en medewerkers gedurende een nog te specificeren aantal jaren moeten worden aangehouden.

(iii) Introductie van de wettelijke verplichting dat het beloningsbeleid van financiële ondernemingen voorschrijft op welke wijze de beloningen van bestuurders en medewerkers zich verhouden tot de maatschappelijke functie van de onderneming.

Het document ligt tot 31 augustus 2018 ter consultatie voor aan de markt.