Maximale kredietvergoeding op korte termijn tijdelijk omlaag

Maximale kredietvergoeding op korte termijn tijdelijk omlaag

Minister Hoekstra van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer de internetconsultatie van een tijdelijke verlaging van de maximale kredietvergoeding aangekondigd.

 

  • Hoeveel omlaag? Van 14% naar 10% op jaarbasis. Het voorstel zal worden om de risico-opslag te verlagen van 12% naar 8%, zodat bij een gelijkblijvende wettelijke rente van 2% het maximum op 10% uitkomt.
  • Waarom? Om consumenten de mogelijkheid te geven tegen redelijke tarieven te kunnen lenen in deze coronatijd.
  • Hoelang? Tot in ieder geval het einde van het jaar. Daarnaast onderzoekt de minister of de maximale kredietvergoeding structureel kan worden verlaagd.
  • Wanneer? Zo snel mogelijk. De reactietermijn op de internetconsultatie zal daarom kort zijn.
  • Ook voor bestaande kredieten? De verlaagde kredietvergoeding zal van toepassing zijn op nieuwe leningen die consumenten afsluiten en op nieuwe opnames binnen de kredietlimiet van reeds afgesloten doorlopende kredieten. Voor reeds afgesloten kredieten waarbij het uitstaande saldo afloopt, blijft de maximale kredietvergoeding gelden die van toepassing was voor de verlaging.