Meer externe betrokkenheid bij bestuurderstoetsingen door DNB en de AFM, maar aan de wens van het parlement wordt voorbij gegaan

Meer externe betrokkenheid bij bestuurderstoetsingen door DNB en de AFM, maar aan de wens van het parlement wordt voorbij gegaan

De AFM en DNB toetsen de geschiktheid en betrouwbaarheid van vrijwel alle belangrijke bij marktpartijen actief zijnde functionarissen in de financiële sector. Over de wijze waarop deze toetsing wordt verricht bestaat al enige tijd debat. Ze wordt ook bekritiseerd. Naar aanleiding van door de Commissie Ottow gedane aanbevelingen zijn door de AFM en DNB recent diverse verbeteringen doorgevoerd, die er onder meer toe hebben geleid dat thans meer externe deskundigen worden betrokken bij de toetsing.

Naast dit goede nieuws, zijn er ook nog steeds zorgen met betrekking tot de toetsing. Die zorgen betreffen vooral de beperkte rechtsbescherming die in de praktijk toekomt aan individuele functionarissen die met een negatieve uitslag van de toetsing worden geconfronteerd. Een bijzonder aspect daarvan is erin gelegen dat de AFM en DNB de nadrukkelijk door het parlement uitgesproken wens om ook in de bezwaarprocedure externe deskundigen een inhoudelijke rol te laten spelen, simpelweg naast zich neer hebben gelegd.

Guido Roth schreef er een artikel over: “Van de AFM, de rechtsstaat, die aan haar voorbijgaat”, dat werd gepubliceerd in een bijzonder, aan Vino Timmerman opgedragen themanummer van Ondernemingsrecht. Dat artikel kunt u hier lezen.