Nieuw prudentieel raamwerk voor beleggingsondernemingen

Nieuw prudentieel raamwerk voor beleggingsondernemingen

Op Europees niveau is een nieuw kader voor kapitaaleisen voor beleggingsondernemingen in de maak: de Richtlijn en Verordening herzien prudentieel kader beleggingsondernemingen (zie [hier] [https://ec.europa.eu/info/publications/171220-investment-firms-review_nl] voor de voorstellen). Als gevolg hiervan zullen beleggingsondernemingen (die onder MiFID II vallen) niet langer onder de Richtlijn en Verordening Kapitaalvereisten (CRD IV en CRR) vallen, die immers primair zijn ontworpen voor banken. De voorstellen voor de Investment Firm Directive (IFD) en Investment Firm Regulation (IFR) worden momenteel besproken in het Europees Parlement en de Raad. Het is de bedoeling dat de Europese lidstaten de nieuwe regels tegen het einde van 2020 of begin 2021 in nationale wetgeving hebben omgezet.

Pien Kerckhaert en Bart Bierman hebben een uitgebreid en informatief artikel geschreven over de IFD en IFR in het tijdschrift Ondernemingsrecht. U kunt het artikel hier lezen.