Opvolging motie-Aukje de Vries over onafhankelijker inrichten bezwaarprocedure bij geschiktheidstoets AFM en DNB

Opvolging motie-Aukje de Vries over onafhankelijker inrichten bezwaarprocedure bij geschiktheidstoets AFM en DNB

Gepubliceerd op 18-06-2018

Vorig jaar september nam de Tweede Kamer de “motie-Aukje de Vries” aan over het onafhankelijker inrichten van de bezwaarprocedure bij de geschiktheidstoets van de AFM en DNB. Op 13 juni jl. heeft de Minister van Financiën de Tweede Kamer geïnformeerd over de opvolging door de AFM en DNB aan die motie (link).

De AFM en DNB introduceren verschillende externe elementen om de onafhankelijkheid bij de toetsingen te vergroten (link). Naast een onafhankelijke voorzitter van de hoorcommissie in de bezwaarfase, gaan zij onder meer externe deskundigen aanstellen en een vertrouwenspersoon benoemen. Daarmee wordt ook de onafhankelijkheid van de initiële besluitvorming vergroot.

De externe deskundigen zullen worden ingeschakeld bij de meest complexe toetsingen. In een dergelijk geval krijgt de deskundige het volledige dossier en maakt hij/zij deel uit van het team dat de toetsing uitvoert, inclusief een zwaarwegende rol bij de oordeelsvorming. De vertrouwenspersoon zal een bemiddelende rol hebben door hoor- en wederhoor toe te passen en (verdere) escalatie te voorkomen,  zal zelfstandig en vertrouwelijk werken, en zal nieuwe voorstellen kunnen doen om de samenwerking en het proces te verbeteren en de verhoudingen te herstellen.