Publicatie eindverslag Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen (Wbfo)

Publicatie eindverslag Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen (Wbfo)

De Eerste Kamercommissie voor Financiën heeft op 20 januari 2015 het eindverslag met betrekking tot de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen (Wbfo) uitgebracht. De commissie geeft daarin te kennen dat zij de openbare behandeling van het wetsvoorstel voldoende voorbereid acht. Het wetsvoorstel wordt op 27 januari 2015 als hamerstuk afgedaan, wat betekent dat de Wbfo zonder stemming zal worden aanvaard en er in principe geen debat meer mag worden gehouden. Uit een korte aantekening van de commissie blijkt verder dat zij het voornemen uitspreekt om na het zomerreces 2015 de minister van Financiën uit te nodigen voor een mondeling overleg over enkele aspecten rond dit wetsvoorstel. De reden daarvoor is om de vinger aan de pols houden met betrekking tot de effecten van de Wbfo en de ontwikkelingen op Europees vlak. Dit betekent niet dat het wetsvoorstel pas na het zomerreces in werking zal treden. De wet kan in principe al een maand of twee maanden na de aanvaarding daarvan in werking treden.