Publicatie EU regelgeving

Publicatie EU regelgeving

In het Publicatieblad van de Europese Unie van 12 juni 2014 is nieuwe regelgeving gepubliceerd: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2014:173:FULL&from=EN.

Het betreft onder meer de Verordening marktmisbruik en de Richtlijn marktmisbruik, de Verordening markten in financiële instrumenten (MiFIR), de (herziene) Richtlijn markten in financiële instrumenten (MiFID II) en de Richtlijn betreffende de totstandkoming van een kader voor het herstel en de afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen (RRD).